Styrelse

Samordningsförbundet leds av en styrelse bestående av nio ledamöter och nio ersättare från respektive medlemsmyndighet samt en adjungerande medlem.

Styrelseledamöter 2019
Lotta Lindblad Söderman, Ordförande, Region Stockholm.
Eva Strand,Vice ordförande, Täby
Carina Erlandsson ,Danderyd
Christina Funhammar, Österåker 
Nina Jones, Norrtälje
Lena Hallberg, Vaxholm
Torbjörn Einarsson, Vallentuna
Maria Martell, Försäkringskassan
Åsa Rundlöf , Arbetsförmedlingen

Ersättare 2019
Ing-Marie Elfström, Region Stockholm
Paulina Orrego, Täby 
Eva Zatterström, Danderyd
Norma Aznar,, Österåkers 
Hanna Stymne-bratt, Norrtälje
Vakant, Vaxholm
Anna Frisell, Vallentuna
Vakant, Arbetsförmedlingen
Lena Åkerstedt Aleksic, Försäkringskassan

Adjungerande medlem 2019
 Kommunalförbundet sjukvård och omsorg Norrtälje (KSON)