Styrelse

Samordningsförbundet leds av en styrelse bestående av sex ledamöter och sex ersättare från respektive medlemsmyndighet.

Styrelseledamöter 2017
Christina Funhammar, Ordförande , Österåkers kommun
Eva Strand,Vice ordförande, Täby kommun
Lotta Lindblad Söderman, Stockholms läns landsting
Lena Åkerstedt Aleksic, Försäkringskassan
Kristina Ekberg , Arbetsförmedlingen

Ersättare
Mikael Ottosson, Österåkers kommun
Alf Bjälnes , Täby kommun
Anette Dahlgren, Stockholms läns landsting
Hans Wernberg, Arbetsförmedlingen
Elena Grgic, Försäkringskassan

 

Styrelseprotokoll 2017

Delårsavstämning 31 maj 2017

Protokoll 31 maj 2017

Protokoll 15 mars 2017
Protokoll 15 februari 2017

Inplanerade styrelsemöten:
20170913
20171115
20171206