Styrelse

Samordningsförbundet leds av en styrelse bestående av sex ledamöter och sex ersättare från respektive medlemsmyndighet.

Styrelseledamöter 2018
Christina Funhammar, Ordförande , Österåkers kommun
Eva Strand,Vice ordförande, Täby kommun
Lotta Lindblad Söderman, Stockholms läns landsting
Jessica Falk, Försäkringskassan
Anna-carin söderström, Arbetsförmedlingen

Ersättare 2018
Mikael Ottosson, Österåkers kommun
Alf Bjälnes , Täby kommun
Anette Dahlgren, Stockholms läns landsting
Karolina Evander, Arbetsförmedlingen
Lena Åkerstedt Aleksic,, Försäkringskassan

 

 
 Styrelsesammanträden 2019:
 -23 januari
(20 februari fm Introduktionsutbildning  och em invigning av samordningsförbundet Roslagen)
 -21 mars
 -24 april 
 -22 maj

Hösten sammanträdes datum ännu ej satta
Samtliga möten mellan kl.13.00-16.00 om inte annat meddelas.