Styrelse

Samordningsförbundet leds av en styrelse bestående av sex ledamöter och sex ersättare från respektive medlemsmyndighet.

Styrelseledamöter
Christina Funhammar, Ordförande , Österåkers kommun
Eva Strand,Vice ordförande, Täby kommun
Lotta Lindblad Söderman, Stockholms läns landsting
Lena Åkerstedt Aleksic, Försäkringskassan
Kristina Ekberg , Arbetsförmedlingen

Ersättare
Mikael Ottosson, Österåkers kommun
Alf Bjälnes , Täby kommun
Anette Dahlgren, Stockholms läns landsting
Karolina Johansson, Arbetsförmedlingen
Elena Grgic, Försäkringskassan

 

 
 Styrelsemöten 2018:
14 mars
11 april
23 maj
29 augusti
10 oktober
14 november
12 december