Kansli

På kansliet arbetar två personer. Förbundchefen ,som  arbetar  på styrelsens uppdrag  med övergripande frågor och information, och förbundssamordnaren som är projektledare för ESF-projektet MIA-Rådgivande teamet.

Kansliet finns i Alceahuset i Österåkers kommun, för adress se under ” kontakt”.

Medarbetare

  

 Förbundschef:
Sophia Dahlgren

Förbundsamordnare/projektledare MIA : Ebba Sellström

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     Sophia