Kansli och kontakt

På kansliet arbetar två personer som ska vara styrelsen behjälplig i att verkställa deras beslut och se till att förbundets verksamhet fortlöper.

Medarbetare

  
Förbundschef:
Sophia Dahlgren
sophia.dahlgren@osteraker.se

 

Vill du posta handlingar?

Samordningsförbundet Roslagen
c/o Österåkerskommun
Hackstavägen 22, plan 2
18486 Åkersberga