Beredningsgrupp

Beredningsgruppen är ett stöd för kansliets arbete med att ta fram underlag inför styrelsebeslut om  insatser/aktiviteter.

Beredningsgruppen består av högre tjänstemän från de myndigheter som ingår i förbundet.

Ordinarie medlemmar
Sophia Dahlgren, Samordningsförbundet
Gunila Stenzelius, Danderyds kommun
Ali Rashidi, Norrtälje kommun
Ann-sofie Holgersson, Vallentuna kommun
Lorentz Ogebje, Vaxholm stad
Kotte Wennberg , Täby kommun
Yvonne Aili, Österåkers kommun
Christer Rindensbacher, Arbetsförmedlingen
Josefin Hagmyr, Försäkringskassan
Jens Bengtner, Region Stockholm
Frida Herman, Kommunalförbundet Vård och Omsorg Norrtälje

Ersättare

Agnes Engren, Danderyds kommun
Silvija Mujakovic, Norrtälje kommun
Camilla Wass, Täby kommun
Sanna Kjellin Anderson, Österåkers kommun
Carina Lindblom, Försäkringskassan

 
Sammanträden 2020
Samtliga  sammanträden mellan kl. 9.00-11.30 Tibble kyrka Täby, om inte annat anges.

200207 – Minnesanteckningar beredningsgrupp
200306 – Minnesanteckningar beredningsgrupp
3 April

2 sept delårsavstämning med styrelsen kl. 9-12 lokal meddelas.

6 oktober
8 november

18 november årsavslutning med styrelsen kl. 9-12 lokal meddelas.