Beredningsgrupp

Beredningsgruppen är ett stöd för kansliets arbete med att ta fram underlag inför styrelsebeslut om  insatser/aktiviteter.

Beredningsgruppen består av högre tjänstemän från de myndigheter som ingår i förbundet.

Ordinarie medlemmar
Sophia Dahlgren, Samordningsförbundet
Maria Thomelius, Österåkers kommun
Kotte Wennberg , Täby kommun
Pia Westberg, Arbetsförmedlingen
 Camilla Stege , Försäkringskassan
Sandra Möller, Stockholm Läns Landsting

Ersättare

Ebba Sellström, Samordningsförbundet
Sanna Kjellin Anderson, Österåkers kommun
Marie Bildhjerd, Täby kommun
Carina Lindblom, Försäkringskassan
Marie Westgård Larsson Arbetsförmedlingen
Vakant, Stockholms Läns Landsting 

Sammanträden 2019
8 februari
8 mars
5 April
3 Maj

Samtliga  sammanträden mellan kl. 9.00-11.30