Beredningsgrupp

Beredningsgruppen är ett stöd för kansliets arbete med att ta fram underlag inför styrelsebeslut om  insatser/aktiviteter.

Beredningsgruppen består av högre tjänstemän från de myndigheter som ingår i förbundet.

Ordinarie medlemmar
Sophia Dahlgren, Samordningsförbundet
Gunila Stenzelius, Danderyds kommun
Ali Rashidi, Norrtälje kommun
Ann-sofie Holgersson, Vallentuna kommun
Lorentz Ogebje, Vaxholm stad
Kotte Wennberg , Täby kommun
Yvonne Aili, Österåkers kommun
Christer Rindensbacher, Arbetsförmedlingen
Camilla Stege, Försäkringskassan
Jens Bengtner, Region Stockholm
Frida Herman, Kommunalförbundet Vård och Omsorg Norrtälje

Ersättare

Agnes Engren, Danderyds kommun
Silvija Mujakovic, Norrtälje kommun
Camilla Wass, Täby kommun
Sanna Kjellin Anderson, Österåkers kommun

 
Sammanträden 2020
Samtliga  sammanträden
200207 – Minnesanteckningar beredningsgrupp
200306 – Minnesanteckningar beredningsgrupp
200403 – Minnesanteckningar beredningsgrupp via skype 
               Bildspel B.grp 200403
200508  – Minnesanteckningar beredningsgrupp via skype,
                Bilaga Kansli lägesrapport-april 2020Kartläggning Roslagen 2020

Kommande
2 sept delårsavstämning med styrelsen kl. 9-12 lokal meddelas.
2 oktober
6 november
18 november årsavslutning med styrelsen kl. 9-12 lokal meddelas