Beredningsgrupp

Beredningsgruppen är ett stöd för kansliets arbete med att ta fram underlag inför styrelsebeslut om  insatser/aktiviteter.

Beredningsgruppen består av högre tjänstemän från de myndigheter som ingår i förbundet.

Ordinarie medlemmar
Sophia Dahlgren, Samordningsförbundet
Gunila Stenzelius, Danderyds kommun
Silvija Mujakovic, Norrtälje kommun
Maria Cameron, Vallentuna kommun
Lorentz Ogebje, Vaxholm stad
Kotte Wennberg , Täby kommun
Maria Thomelius, Österåkers kommun
Pia Westberg, Arbetsförmedlingen
Camilla Stege , Försäkringskassan
Sandra Möller, Stockholm Läns Landsting
Vakant , Kommunalförbundet Vård och Omsorg Norrtälje

Ersättare

Ebba Sellström, Samordningsförbundet
Sanna Kjellin Anderson, Österåkers kommun
Camilla Wass, Täby kommun
Carina Lindblom, Försäkringskassan
Marie Westgård Larsson Arbetsförmedlingen
Vakant, Stockholms Läns Landsting 

Sammanträden 2019
8 februari
8 mars
5 April
3 Maj

Samtliga  sammanträden mellan kl. 9.00-11.30