Beredningsgrupp

Beredningsgruppen är ett stöd för kansliets arbete med att ta fram underlag inför styrelsebeslut om  insatser/aktiviteter.

Beredningsgruppen består av högre tjänstemän från de myndigheter som ingår i förbundet.

 

Ordinarie medlemmar

Sophia Dahlgren & Ebba Sellström
Samordningsförbundet

Maria Thomelius 
Österåkers kommun

Kotte Wennberg
Täby kommun

Marie Larsson Westergård  
Arbetsförmedlingen

Karin Daun
Försäkringskassan

 Lena Franzen Byttner
Stockholm Läns Landsting

 

  Ersättare

Marie Bildhjerd, Täby kommun

Carina Lindblom, Försäkringskassan

Peter Englisch, Arbetsförmedlingen

Sandra Möller, Stockholms Läns Landsting (Föräldraledig)

Sanna Kjellin Anderson, Österåkers kommun

 

 

Minnesanteckningar 2017

Minnesanteckningar, Beredningsgrupp 170202
Minnesanteckningar, Beredningsgrupp 170317
Delårsavstämning 20170531

MINNESANTECKNINGAR 170825