Medlemsparter

Förbundet ägs och finansieras gemensamt av medlemsparterna Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Stockholms Läns Landsting, samt kommunerna Täby och Österåker. Varje år samlas medlemmarna för ett medlemssamråd.

Samråd 2018
23 mars