Ägare/medlemmar

Förbundet ägs och finansieras gemensamt av Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Stockholms Läns Landsting, samt kommunerna Täby och Österåker.

Varje år samlas medlemmarna/ägarna för ett medlemssamråd.

Minnesanteckningar lokalt ägarsamråd 2016

Minnesanteckningar ägardialog 2015

Minnesanteckningar ägardialog 2013