På gång 2018

   
9 mars Lansering av insatskatalog
17-18 april Nationell FINSAM konferens, se finsam.se
14 maj  Avsatt datum för forum,  tema kommer snart
5 juni Länsgemensamt forum om Arbetsintegrerande sociala företag
10 sept. Avsatt datum för forum,  tema kommer snart
november Avsatt datum för forum,  tema kommer snart