På gång 2019

Vill du jobba med utökad samverkan?
Samordningsförbundet söker projektpersonal till uppstart av myndighetsgemensammateam i Danderyd, Vaxholm, Vallentuna och Norrtälje.
Se intresseanmälan Samordningsförbundet söker en projektpersonal från hösten 2019. Sista anmälningsdag 31 maj 2019.

 

Möten och sammanträden

  3 maj Beredningsgrupp
  9 maj Länsgemensamt presidiemöte
15 maj Styrelsesammanträde
14 juni Medlemssamråd Vaxholm
Samordningsförbundet Roslagen – Inbjudan medlemsdialog 190614
28 augusti Delårsavstämning Beredningsgrupp och styrelse
6 september Beredningsgrupp
18 september Styrelsesammanträde
4 oktober Beredningsgrupp
16 oktober Styrelsesammanträde
8 november Beredningsgrupp
8 november Prel. Medlemssamråd i Täby
26 november

Årsavslut – Beredningsgrupp
Årsavslut – Styrelsesammanträde