På gång 2020


Möten och sammanträden

Maj

 – 31/5 MIA projektet avslutas och förlängningen MIA vidare startar

Aug. – 24/8 Presidiet Roslagen
– 31/8 SAMSUS Arbetsgrupp med Processledare, se inbjudan.
Sept

-2/9 fm Delårsavstämning
-2/9 em Styrelsesammanträde
– 15 / 9 Gemensamt Forum  INSTÄLLT
               ”Tjänsteman i det komplexa offentlighetens tjänst” 
-15 / 9 Lokal styrgrupp MIA

Okt.

– 2/10 Beredningsgrupp
– 9/10 SAMSUS arbetsgrupp 
7/10  Forum lokal FINSAM konferens – INSTÄLLT , Flytt till februari
-13 /10  Lokal styrgrupp MIA
– 21 /10 Styrelse

Nov. – 13/11 Samus Forum
   Tema ”kommun och reko – arbete med sjukskrivna utan sjukpenning”
   M
ålgrupp medlemsparters tjänstemän
– 6/11 Beredningsgrupp
-17/11 Lokal styrgrupp MIA
-18/11 Årsavslut lunch kl.12:00-13:30
 Styrelse kl.13:30-16:00- Beslut Verksamhetsplanering 2021
Dec: -15/12 Lokal styrgrupp MIA