På gång 2020


Möten och sammanträden

Aug. – 24/8 Möte MIA och KAA
– 24/8 Presidiet Roslagen
– 24/8 Presidiet samordningsförbund norr
– 31/8 SAMSUS Arbetsgrupp med Processledare. 
           Inbjudan SAMSUS arbetsgrupp 200831
Sept

–  2/9 09.00  Delårsavstämning  för Beredningsgrupp / Styrelse
–  2/9 13.00 Förbundets Styrelsesammanträde
 – 7/9 Uppstart för projektmedarbetare i MIA vidare
 -15/9 Webbinarium  ”MIA vidare Roslagen” 
-15/9 INSTÄLLT   Forum ”Tjänsteman i offentlighetens tjänst”
-15/9 Lokal styrgrupp MIA
-31/9 MI-utbildning

Okt.

– 2/10 Beredningsgrupp
– 9/10 SAMSUS arbetsgrupp 
– 7/10 Webbinarium ”Arbetsintegrerande sociala företag” 
– 7/10  INSTÄLLT  Forum  ”Lokal FINSAM konferens”
-13/10  Lokal styrgrupp MIA
-21/10  Webbinarium Tema ”Arbetsförmedlingen idag”
                Via samordningsförbund SUVS
 -21/10 Förbundets Styrelsesammanträde kl.13:30-16:00

Nov. – 13/11 SAMSUS Forum  
   ”kommun & reko-arbete med sjukskrivna utan sjukpenning”

– 6/11 Beredningsgrupp
-17/11 Lokal styrgrupp MIA
-18/11 Årsavslut lunch kl.12:00 för Beredningsgrupp och Styrelse
-18/11 Styrelsesammanträde  kl.13:30-16:00
             Beslut Verksamhetsplanering 2021

Dec: -15/12 Lokal styrgrupp MIA