På gång 2019

  8 februari Beredningsgrupp

20 februari

FM Introduktions utbildning för repr. i Samordningsförbundet Roslagen 
EM Inbjudan – Invigning Samordningsförbundet roslagen em 20 feb

  8 mars Beredningsgrupp
13 mars Styrelsesammanträde
26-27 mars Nationell FINSAM konferens i Stockholm, se Inbjudan Finsam Sthlm
  5 april Beredningsgrupp
10 april Styrelsesammanträde
11 april Frukostmöte Projekt MIA-Södra Roslagen, inbjudan kommer inom kort med mer information.
26 april Medlemssamråd i Österåker
  3 maj Beredningsgrupp
15 maj Styrelsesammanträde
28 augusti Delårsavstämning Beredningsgrupp och styrelse
18 september Styrelsesammanträde
16 oktober Styrelsesammanträde
8 november Medlemssamråd i Täby
26 november

Årsavslut – Beredningsgrupp
Årsavslut – Styrelsesammanträde