På gång 2019

Lediga tjänster
Kansliet söker en ekonom/redovisningstjänst på 20% från någon av medlemmarna.
Avser arbetsuppgifter som fakturor, ekonomiska lägesrapporter, balans/resultaträkning, resultatenheter m.m.
Ekonomiprogram Visma E-ekonomi används och arbete sker i samarbete med förbundschef.
Frågor hänvisas till sophia.dahlgren@osteraker.se

Möten och sammanträden

4 oktober Beredningsgrupp
9 oktober VÄLKOMNA till en  SAMUS insats
15-18 okt

JÄMT med FINSAM
Under hela vecka 42 Inspirationsdagar kring temat jämställdhet.
Inbjudan_Finsamvecka

16 oktober Styrelsesammanträde
8 november FM Beredningsgrupp
8 november EM Medlemssamråd i Täby
19 november ASF skapar jobb 2019 – Save the date (003)
26 november

Årsavslut – Beredningsgrupp
Årsavslut – Styrelsesammanträde