Kraftsamling för ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro

Tidigt i våras så damp det ner en inbjudan från regeringskansliet och Försäkringskassan, de ville bjuda in till en kraftsamling för ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro. Vi var många som kom och träffades i Måndags för att vara med i denna kraftsamling. Socialförsäkringsministern Annika Strandhäll och Ann-Marie Begler (generaldirektör FK) var uppriktigt oroade över den ökade sjuktalet och sjukskrivningarna i Sverige. Trots att Svenskarna är bland de friskaste folken så har vi högst sjukskrivningar. (?) De pratade om att

Målet är ska vara att till 2020 vara nere i 9 sjukdagar och vi måste tillsammans försöka bryta prognosen som är uppemot 13 om vi inte gör något. I detta arbete är vi alla viktiga, vårdgivare som Arbetsgivarna med flera.

Dagen började på ett globalt perspektiv där Staffan Landin föredrog om att hälsan och ekonomin blir bättre i världen. Det är inte så illa som media rapporterar, för de rapporterar inte allt utan bara det som ger nyheter, Staffan visade ett härligt klipp med Hans Rosling om att bara se en del och då den del som media visar.

Men det som kom fram under konferensen är att det är fler och fler i Sverige som insjuknar i psykiatrisk ohälsa, mest ökar ångest och stress. Försäkringskassans analytiker visade lite statistik och att det är fler nyinsjuknande och längre sjukfall som orsakar ökningen och inte återinsjuknande.

Sen fick vi höra några goda exempel från bl.a. arbetsgivare som SSAB, Coca-Cola och Torsby kommun hur de har arbetet med frågan. Speciellt intressant tycker jag det var när Emma från unga läkarförening pratade om vad hon möter i sin vardag.

Det jag tar med mig är att vi måste jobba tillsammans, hjälpa varandra för att stötta och ge bästa förutsättningar för medborgare att hitta en bra balans i sitt arbete och samtidigt klara av att hålla sig frisk. Och sist men inte minst vad gör vi själva? Vad gör de offentliga myndigheterna?

kraftsamling

 

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *