FINSAM konferensen 2019

Den årliga nationella konferensen gick av stapel i veckan 26-27 mars. Anordnades av nationella rådet och de 8 samordningsförbunden i Stockholms län, varav ett är Roslagen. Temat för året var ”FINSAM så in i Norden” och det fanns inslag rån nordensvälfärdscenter, Danmarks sysselsättningsindikatorsprojekt, Finlands experiment med medborgarlön samt Norges ”Män i Hälsa projekt”. Sen fanns det […]

Ansökan om medel från europeiska socialfonden

Denna vecka lämnar samordningsförbundet Stockholm stad in en ansökan om medel till europeiska socialfonden (ESF) för att driva projekt som handlar om att hitta välfungerande sätt att ge stöd och insatser till unga med behov av samordnade insatser samt att skapa en hållbar och effektiv samverkansstruktur kring målgruppen. Samordningsförbundet Roslagen kommer vara ett delprojekt i ansökan och inspireras […]

Invigning av Samordningsförbundet Roslagen

Den 23 januari hade förbundet ett konstituerande styrelsesammanträde för det utökade samordningsförbundet som nu även inkluderar kommunerna Danderyd, Vaxholm, Norrtälje och Vallentuna. Den 20 februari hade vi en officiell invigning av förbundet Roslagen på Såstaholm hotell och konferens. Totalt var vi ca 70 intresserade åhörare som tog del av Ingvar Nilsson föredrag om utanförskapets kostnader […]

Prenumera på nyhetsbrev från departementen

Det kommer mycket intressant från departementen och regeringen som har med förbundets målgrupp att göra, ett axplock är:  – etableringsjobb – uppdrag att stödja unga som varken arbetar eller studerar (MUCF) – översyn av arbetslöshetsförsäkringen. – Bättre samarbete för avancerade utredningar vid sjukskrivningar – Socialdepartementet har gett Inspektionen för socialförsäkringen uppdrag att utvärdera samordningsförbundens verksamhet. -Satsningar […]

In action igen

Jag har nu varit tillbaka ungefär en månad och försökt sätta igång arbetshjärna igen efter en period av föräldraledighet. Ebba som varit min ställföreträdare kommer nu att kunna fokusera ännu mer på MIA-projektet och det rådgivandeteamet. Själv har jag främst fokuserat den senaste tiden med att sätta mig in i förbundets insatser och aktiviteter igen. Mycket […]

Ny personal på kansliet.

Från mitten av  november, har  Ebba Sellström , börjat  på kansliet som ”back-up” till Sophia. Efter årsskiftet kommer Ebba att vara ansvarig för det ESF-finansierade MIA-projektet (Mobilisering inför Arbete), som förbundet beviljats medel till i november. Ebba har tidigare arbetat som lärare på gymnasium och folkhögskola, varit projektledare vid olika organisationer inom den sociala ekonomin samt varit projektledare […]

Konferens ”Alla unga kan jobba eller studera”

Igår var jag och Jenny som arbetar med förbundets kartläggning av ”unga vuxna som varken arbetar eller studerar” på en konferens som MUCF anordnade om att alla unga kan jobba eller studera. Vi fick bland annat lyssna på:     <–Annica Dahl statssekreterare från arbetsmarknadsdepartementet som berättade av regeringens arbeta med  målgruppen, utvecklingen av ungdomsarbetslösheten […]

Genomfört forum neurospykiatri

Förra veckan hade vi Anders från Attention på besök och han föreläste om Neuropsykiatri – att förstå, samtala och bemöta. Föreläsningen hölls på två olika platser, förmiddagen i Österåker och eftermiddagen i Täby. Totalt var det 55 personer som kom och lyssnade och fyllde på sina kunskaper om neuropsykiatrin, en målgrupp som flera av oss möter […]

Förbundschefsdagar och framtiden

I början av oktober samlades merparten av Sveriges samordningsförbunds chefer på en konferens som nationella rådet anordnade. Under två dagar informerades och diskuterades vi några av förbundens målgrupper. Det som kom upp var långtidssjukskrivna som nu ökar igen, unga med förlängd skolgång,  unga med aktivitetsersättning där 85% har psykisk ohälsa, arbetslösa, nyanlända mm. En stor fråga är […]

Genomfört forum

Förbundet genomförde igår ett forum med nationalekonomen Ingvar Nilsson. Det kom 50 intresserade lyssnare till Bion i Täby Centrum och jag blev i alla fall inte besviken. Ur ett socialekonomiskt perspektiv föreläste han om samhällets kostnader och vinster med fokus på unga och nyanlända.  Han började med att beskriva den otroligt heterogena gruppen unga som inte […]