Arbetsintegrerande sociala företag
Arbetsintegrerande sociala företag är en del av arbetsmarknaden och samarbetar med offentlig sektor.  De flesta medarbetare har egen erfarenhet av arbetslöshet eller långtidssjukskrivning.

Förbundet samarbetar med sociala företag i nordostkommunerna som tillhandahåller arbetsträningsplatser för deltagare i förbundets olika insatser, och stöder på olika sätt utvecklingen av socialt företagande i kommunerna. 

Samordningsförbundet har tillsammans med MIA projektet Roslagen tecknat avtal med följande företag för arbetsträning:
-Reinnovation (Täby)
-Berga Beds (Österåker)
-Selmas hunddagis (Österåker)
-Resurs i Roslagen (Norrtälje)
-Café Rekommendera (Norrtälje)
-Roslagskrafter (Norrtälje)
-Väddö Hälsoträdgård (Norrtälje)