SAMUSSamsyn kring sjukskrivna utan sjukpenning

Insatsen syftar till att i en arbetsgrupp arbeta med en lokal samsyn kring arbetet med målgruppen sjukskrivna som inte har sjukpenninggrundande inkomst (SGI). Arbetsgruppens samordnar SAMSUS- forum för att dela sina erfarenheter med övriga tjänstemän hos medlemsparterna.
 SAMSUS projektplan 2020

Arbetsgrupp
Sophia Dahlgren Samordningsförbundet och sammankallande
Karin Daun Samordningsförbundet vårddialog ansvarig
Ewa Allhammar, Rehabiliteringskoordinator
Josefine Hagmyr, Försäkringskassan
Jonna Jingbrant, Arbetsförmedlingen
Karolina Jonsson, Täby
Emma Strömbäck Göthlin, Danderyd
Silvija Mujakovic, Norrtälje
Michel Sjögren, Österåker
Camilla Loden, KSON

Genomförda möten/forum
200214 minnesanteckningar arbetsgrupp SAMSUS
200506 Forum ”FK, AF och MIA uppdrag kring personer som är sjukskrivna utan sjukpenning” (SGI0)

Kommande datum
31 aug   SAMSUS arbetsgrupp   kl 13.30-15.30, Mörby , Inbjudan SAMSUS arbetsgrupp 200831
9 okt     SAMSUS arbetsgrupp   kl 09.30-11.30, Täby
13 nov SAMSUS forum               kl 09.00-11.30, Mia lokalen i Täby (webbinarium)