SAMUS = Samsyn kring sjukskrivna utan sjukpenning

Insatsen syftar till att i en arbetsgrupp arbeta med en lokal samsyn kring arbetet med målgruppen sjukskrivna som inte har sjukpenninggrundande inkomst (SGI). Arbetsgruppens samordnar SAMSUS- forum för att dela sina erfarenheter med övriga tjänstemän hos medlemsparterna.

Arbetsgrupp
Sophia Dahlgren Samordningsförbundet och sammankallande
Karin Daun Samordningsförbundet vårddialog ansvarig
Ewa Allhammar, Rehabiliteringskoordinator
Josefine Hagmyr, Försäkringskassan
Jonna Jingbrant, Arbetsförmedlingen
Karolina Jonsson, Täby
Emma Strömbäck Göthlin, Danderyd
Silvija Mujakovic, Norrtälje
Michel Sjögren, Österåker
Camilla Loden, KSON

Kommande datum
20 mars SAMSUS arbetsgrupp kl 09.30-11.30,Täby
6 maj     SAMSUS forum             kl 09.00-11.30, scandic
31 aug   SAMSUS arbetsgrupp   kl 13.30-15.30, Mörby
9 okt     SAMSUS arbetsgrupp   kl 09.30-11.30, Täby kommunhus
13 nov SAMSUS forum               kl 09.00-11.30, scandic