SAMUS = Samsyn kring sjukskrivna utan sjukpenning

Insatsen syftar till att utveckla en samsyn kring målgruppen sjukskrivna som inte har sjukpenninggrundande inkomst (SGI).
Inledningsvis ska en arbetsgrupp tillsättas och en kartläggning av målgruppen genomföras.

Insatsansvarig : Pernilla Carlsson