Mia-Rådgivande teamet, kontaktpersoner

Mia-Rådgivande teamet består av flera medarbetare som arbetar i projektet Mia-Rådgivande teamet.


Projektledare
ecilia Sjömark, mun, cecilia.sjomark@taby.se

Hur får jag kontakt med Mia-Rådgivande teamet?
Du behöver göra två saker för att få kontakt med Mia-Rådgivande teamet

1)Du eller din ordinarie handläggare kontaktar  någon i  Mia-Rådgivande teamet (se ovan) för att boka ett möte. Vi vill gärna att ni fyllt i en Remiss till Mia (002)
2)Du eller din ordinarie handläggare ordnar ett Samtycke.MIA för att delta i Mia-projektet och ett SUS.Samtycke. Dessa behövs för att bryta sekretessen så att teamet kan utbyta information kring ditt ärende.

Vad händer sen?
  När mötet är bokat träffas deltagare, ordinarie handläggare och Mia-Rådgivande teamet. Teamet gör en  gemensam kartläggning av deltagarens behov och i samråd med ordinarie handläggare, erbjuds deltagaren någon av de insatser som ingår i projektet Mia-Rådgivande teamet.