Hur får jag kontakt med Mia-Roslagen?
Du behöver göra två saker för att få kontakt med Mia-projektet

1)Du eller din ordinarie handläggare kontaktar  någon som arbetar i MIA (se vi som arbetar i MIA) för att boka ett möte. Varje myndighet har sin kontaktperson. Vi vill gärna att ni fyllt i en Remiss till Mia

2)Du eller din ordinarie handläggare ordnar ett Samtycke.MIA för att delta i Mia-projektet och ett SUS.Samtycke. Dessa behövs för att bryta sekretessen så att teamet kan utbyta information kring ditt ärende.

 

Vad händer sen?
Ett möte bokas in i din kommun med för att träffa den aktuella deltagaren, ordinarie handläggare och Mia-teamet.

Teamet gör en  gemensam kartläggning av deltagarens behov och i samråd med ordinarie handläggare, erbjuds deltagaren någon av de insatser som ingår i projektet Mia-Roslagen.