Delprojektet MIA- Rådgivande teamet i Danderyd, Vaxholm, Österåker, Täby, Vallentuna och Norrtälje kommun
Projektets övergripande mål är att erbjuda samordnat stöd för att fler personer som står långt från arbetsmarknaden ska kunna öka sina möjligheter till arbete och egen försörjning. Projektet bygger på att deltagarna genom rätt stöd och insatser ska nå eller närma sig arbete/studier eller ordinarie insatser utifrån sina förutsättningar.

Vilka vänder sig MIA till?
Under projekttiden, april 2017 till maj 2020, beräknas delprojektet, Mia-Rådgivande teamet, kunna ta emot minst 170 personer i projektets insatser.

Målgruppen för projektet är personer (16-64 år) boende i de nämnda kommunerna och som har behov av samordnat stöd för att komma närmare arbetsmarknaden och/eller bli självförsörjande genom eget arbete.
Prioriterad grupp är unga, 16 – 35 år, (med funktionsnedsättning), och/eller en komplex situation.
Deltagandet i MIA är frivilligt

Hur arbetar MIA?
Inremittering av deltagare i projektet sker av ordinarie handläggare till teamet som gör en gemensam kartläggning av deltagarens behov och i samråd med ordinarie handläggare beslutar om lämplig insats som kan erbjudas deltagaren. Team finns lokalt i kommunen minst varannan vecka.

Vilka insatser har MIA?
Delprojektet arbetar med individuellt stöd utifrån metoderna IPS, Supported Employment och Case Management och med tidsbegränsade gruppverksamheter som självstärkande motiverande kurs. Projektet erbjuder också arbetsprövning/arbetsträning på arbetsintegrerande sociala företag.

För mer information om projektet se
Mia- Rådgivande teamet,  projektbeskrivning

MIA- Södra Roslagen infoblad

Mer information om det länsöverskridande projektet se
www.miaprojektet.se