Nätverk

Samordningsförbundet anordnar arenor för nätverkande, bland annat vår styrelse och beredningsgrupp

Förbundet nätverkar även genom nedanstående arenor:

Nationellt och Regionalt
– Medlem i nationella nätverket för samordningsförbund
– Deltar i det regionala nätverket med 8 samordningsförbund i Stockholms län.

Lokalt i nordostkommunerna
– Har kontakt med personliga ombud i stockholmnordost kommuner
– Har kontakt med nätverket arbetsmarknadsenheter nordost (NANO)
– Har kontakt med nätverket mellan nordostkommunernas kommunala aktivitetsansvariga.