Kartläggnings- och analysinsats

Förbundet ska  kontinuerligt arbeta med att analysera och  kartlägga vilka områden som kan vara i behov av myndighetsövergripande samverkan.
 

2016 ansökte samordningsförbundet Södra Roslagen  om extra FINSAM medel för att genomföra en lokal kartläggning och analys av  gruppen unga vuxna som varken arbetar eller studerar (UVAS).
SF södra roslagen – Ansökan om Medel för extrainsatser inom FINSAM.

Under hösten 2016 var Jenny Lindblom ansvarig för kartläggningen och rapporten presenterades i november samma år

Samordningsförbundet – Lokal kartläggnings- och behovsanalys UVAS 161130

Kartläggningsinsatser som har genomförts

Behovsanalys inom Samordningsförbundet Södra Roslagen 2014 

Utredning om insatser inom Samordningsförbundet 2015