Kartläggnings- och analysinsats

Förbundet ska  kontinuerligt arbeta med att analysera och  kartlägga vilka områden som kan vara i behov av myndighetsövergripande samverkan.
Insatsledare; Förbundschef Sophia Dahlgren

 

Stötta utvecklingen lokalt av ASF 

Mer information om Arbetsintegrerade sociala företag hittar du:
http://www.sofisam.se/
http://roslagen.coompanion.se/
Insatsledare;
Förbundssamordnare Ebba Sellström.