Kartläggnings- och analysinsats

Förbundet ska  kontinuerligt arbeta med att analysera och  kartlägga vilka områden som kan vara i behov av myndighetsövergripande samverkan.
 
Insatser som pågår just nu är

-Vårddialog
-Stödja utvecklingen av lokala Arbetsintegrerande sociala företag