Gemensamma forum, syftar till att förbättra samverkan.

Gemensamt forum är möten för tjänstemän hos de olika medlemsorganisationerna. Forumet ska erbjuda gemensam seminarier och möjlighet till nätverkande mellan de olika medlemsorganisationerna. För planerade forum och datum se på gång 
Insatsansvarig: Pernilla Carlsson

Genomfört forum 2019

Invigning 20 februari 
Bildspel – Moderator och seminarier
 
Bildspel – Ingvar Nilsson 20 feb del 1Bildspel – Ingvar Nilsson 20 feb del 2
Mentimeter 20 feb invigning Samordningsförbund Roslagen