Gemensamma forum, syftar till att förbättra samverkan.

Gemensamt forum är möten för tjänstemän hos de olika medlemsorganisationerna. Forumet ska erbjuda gemensam seminarier och möjlighet till nätverkande mellan de olika medlemsorganisationerna. 

För planerade forum och datum se på gång 
För genomförda forum hittar du underlag i vårt arkiv