Gemensamma forum, syftar till att förbättra samverkan.

Gemensamt forum är möten för tjänstemän hos de olika medlemsorganisationerna. Forumet ska erbjuda gemensam seminarier och möjlighet till nätverkande mellan de olika medlemsorganisationerna.

Kommande forum 26 april 2017.
Hur når vi gruppen nollplacerade?

En workshop om hur vi kan arbeta strukturerat med nollplacerade utifrån SKL:s viljeinriktning.

Plats: Scandic Hotell, Täby

Tid: 8.30 – 12.00.