Vad gör samordningsförbundet?

Samordningsförbundens roll är att verka för att medborgarna ska få det stöd och  den rehabilitering som ger dem möjlighet att försörja sig själva.

Samordningsförbundens insatser är ett komplement till ordinarie rehabiliteringssinsatser och bygger på  samverkan mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Landstinget och kommunerna.

Insatserna delas in i tre kategorier

  • Kartläggning- och analysinsatser
  • Strukturella insatser
  • Individinsatser

Mer om våra insatser kan du läsa om via länkarna till vänster eller i vår verksamhetsplanering