Verksamhet och insatser

Samordningsförbundens roll är att verka för att medborgarna ska få det stöd och  den rehabilitering som ger dem möjlighet att försörja sig själva.
Förbundet finansierar insatser riktade till målgrupper som står långt från arbetsmarknaden och behöver stöd från olika myndigheter för att kunna börja studera eller arbeta.
Det kan vara unga som avslutat skolan i förtid, personer med psykiska funktionshinder eller nyanlända som behöver integreras i arbetsliv och samhälle. 

Insatser ska vara ett komplement till ordinarie rehabiliteringssinsatser och bygga på  samverkan mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Landstinget och kommunerna.

Mer om våra insatser kan du läsa om via länkarna till vänster eller i vår verksamhetsplanering