Genomfört forum

Förbundet genomförde igår ett forum med nationalekonomen Ingvar Nilsson. Det kom 50 intresserade lyssnare till Bion i Täby Centrum och jag blev i alla fall inte besviken. Ur ett socialekonomiskt perspektiv föreläste han om samhällets kostnader och vinster med fokus på unga och nyanlända.  Han började med att beskriva den otroligt heterogena gruppen unga som inte kommer in på arbetsmarknaden.

Ingvar pratade om två spår som är viktig att prata om och synliggöra när det gäller denna grupp:
–Utanförskapsspåret; Varför så många i utanförskap, varför det ökar och vad det beror på samt.
–Effektivitetsspåret; Hur fördelar och använder vi alla de resurser vi förfogar över. Är vi effektiva i vår resursanvändning. Kan vi använda våra resurser smartare än idag?

Sen förelästa han hur det ur ett ekonomiskt perspektiv vad det kostar samhället att inte satsa på tidiga och förebyggande insatser. Det är svindlande summar.

Varför det är såhär och varför ingen gör något åt det handlar  om den grundläggande vägvalet kring samverkan och sociala investeringar. Det handlar om kortsiktiga tänkandet i offentligheten samt att välfärden är indelade i stuprör och inte riktigt kan se helheten. Det som blir en ökad kostnad för en part under en tid innebär ofantliga insparningar för en annan part längre fram. Han gav även praktiska exempel och uträkningar på hur det kan se ut på individnivå. Kan verkligen rekommendera er att lyssna på honom eller titta på hans bildspel från dagen som ni hittar under genomförda strukturella insatser.

 

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *