Dokumentarkiv

Här har vi samlat några av Samordningsförbundets dokument.
Intresserad av minnesanteckningar och protokoll från förbundets möten? Kontakta Kansliet och förbundschefen.

Informationsmaterial
Informationsfilm om Samordningsförbundet Södra Roslagen 

Riktlinjer och styrdokument
Förbundsordning för Samordningsförbundet Södra Roslagen

Verksamhetsplaner 
Verksamhetsplan och budget 2015
Verksamhetsplan och budget 2016
Verksamhetsplan och budget 2017

Årsredovisningar
Södra Roslagens Årsredovisning 2014
Södra Roslagens Årsredovisning 2015
Södra Roslagens Årsredovisning  2016 

Rapporter
Lokal kartläggnings- och behovsanalys UVAS 2016
Slutrapport Rådgivande teamet 2017