Dokumentarkiv

Här har vi samlat några av Samordningsförbundets dokument.

Informationsmaterial
Informationsfilm om Samordningsförbundet Roslagen  (2019)
Informationsbroschyr Samordningsförbund Roslagen (2019)
Introduktionsutbildning (2019) – att sitta som representant i samordningsförbundet (från 20feb)

Riktlinjer och styrdokument
Förbundsordning Samordningsförbundet Roslagen (2019)
Riktlinje behandling av personuppgifter (GDPR) (2018)
Samordningsförbundet -Roller och ansvarsbeskrivning (2018)
Arkivbeskrivning och dokumenthanteringsplan (2017)
Delegations- och attestordning 2019-2022 (2019)

Verksamhetsplaner 
Verksamhetsplan och budget 2015
Verksamhetsplan och budget 2016
Verksamhetsplan och budget 2017
Verksamhetsplan och budget 2018
Verksamhetsplan och budget 2019
Verksamhetsplan och Budget 2020

Årsredovisningar
Södra Roslagens Årsredovisning 2014
Södra Roslagens Årsredovisning 2015
Södra Roslagens Årsredovisning 2016 
Södra Roslagens Årsredovisning 2017
Södra Roslagens Årsredovisning 2018
Roslagen Årsredovisning 2019 , Rapport Revision Roslagen samt Revisionsberättelse

Kartläggningar
kartläggnings- och behovsanalys UVAS 2016
Kartläggnings- och behovsanalys Roslagen 2019
Kartläggning- och behovsanalys Roslagen 2020

Material från forum
6 maj –
Försäkringskassans, Arbetsförmedlingens och MIA-projektets uppdrag kring personer med SGI
15 sept.Bildspel – Får vi lov att presentera MIA Vidare

Rapporter / utvärderingar
Lokala MIA-projektet
Delprojekt MiA södra Roslagen – lägesrapport dec 2018
Indikatorresultat: Södra Roslagen 2018
Effektutvärdering MIA Roslagen halvtid 2019 

Regionala MIA projektet
https://www.miaprojektet.se/2019/08/28/våra-viktigaste-resultat-43266409

Avslutade insatser
Slutrapport Rådgivande teamet 2017