FINSAM konferensen 2019

Den årliga nationella konferensen gick av stapel i veckan 26-27 mars. Anordnades av nationella rådet och de 8 samordningsförbunden i Stockholms län, varav ett är Roslagen. Temat för året var ”FINSAM så in i Norden” och det fanns inslag rån nordensvälfärdscenter, Danmarks sysselsättningsindikatorsprojekt, Finlands experiment med medborgarlön samt Norges ”Män i Hälsa projekt”. Sen fanns det […]

Ansökan om medel från europeiska socialfonden

Denna vecka lämnar samordningsförbundet Stockholm stad in en ansökan om medel till europeiska socialfonden (ESF) för att driva projekt som handlar om att hitta välfungerande sätt att ge stöd och insatser till unga med behov av samordnade insatser samt att skapa en hållbar och effektiv samverkansstruktur kring målgruppen. Samordningsförbundet Roslagen kommer vara ett delprojekt i ansökan och inspireras […]