Ansökan om medel från europeiska socialfonden

Denna vecka lämnar samordningsförbundet Stockholm stad in en ansökan om medel till europeiska socialfonden (ESF) för att driva projekt som handlar om att hitta välfungerande sätt att ge stöd och insatser till unga med behov av samordnade insatser samt att skapa en hållbar och effektiv samverkansstruktur kring målgruppen. Samordningsförbundet Roslagen kommer vara ett delprojekt i ansökan och inspireras […]