Prenumera på nyhetsbrev från departementen

Det kommer mycket intressant från departementen och regeringen som har med förbundets målgrupp att göra, ett axplock är:  – etableringsjobb – uppdrag att stödja unga som varken arbetar eller studerar (MUCF) – översyn av arbetslöshetsförsäkringen. – Bättre samarbete för avancerade utredningar vid sjukskrivningar – Socialdepartementet har gett Inspektionen för socialförsäkringen uppdrag att utvärdera samordningsförbundens verksamhet. -Satsningar […]