Besökte Socialnämnden i Täby

I veckan var jag inbjuden till socialnämnden i Täby för att hålla dem informerade om verksamheten i Förbundet. Jag och ordförande Eva berättade uppbyggnaden av förbundet och visade våran fina informationsfilm. Kotte  var också med och hjälpte till och förklara arbetet i beredningsgruppen. Jag berättade om förbundets tre huvudinstatser , kartläggning och analys, strukturella och operativa […]

Frukostmöte

Frukostmöte med tema ”Information om Samordningsförbundets verksamhet” genomfördes på morgonen. Det var 16 närvarande med bra representation från Täby kommun.

Utlysning av olika medel från MUCF, §37 och ESF

Både MUCF (Myndigheten för unga och civilsamhällesfrågor) och Länsstyrelsen (§37 medel) har lyst ut medel till nyanlända och arbetet med offentlig verksamhet  samt civilsamhället/idéburen verksamhet. Det är många nå som ser behovet av att arbeta mer intensivt med dessa grupper och jag ser behovet av att alla medel och aktörer som ska arbeta med gruppen […]