Vårens lästips

Lästips för att många är har påsk ledigt och jag passar på att läsa in mig på lite rapporter och det finns rätt så många intressanta just nu, så nu kommer lite av mina tips: Utbildningsdepartementet  –Vägar framåt- strategi för unga som varken arbetar eller studerar. Nordens välfärdscenter –Verksamma åtgärder för att stärka unga vuxnas psykiska […]

Kommundagarna i Uppsala

I slutet av förra veckan var jag på kommundagarna i Uppsala som SKL anordnade med tema arbetsmarknad och näringsliv. En del av er kanske läste på nyheterna om middagen där det anordnades underhållning med akrobatik som visade sig vara ”poledancing” som avbröts av annordnaren.. Tyvärr så missade jag det lilla numret. Men dagarna var så […]

Styrelsemöte om Årsredovisning och ny insats

Förra veckan träffades förbundets styrelse och hanterade bland annat ärenden som Förbundet årsredovisning för 2015 och nya insatser under 2016. Revisorerna kommer nu i slutet av veckan för att granska årsredovisningen och sen kommer den att publiceras på hemsidan och skickas till respektive part. Nya insatsDet är glädjande att berätta att förbundet har fått godkänt […]

Pressmedelande från Datainspektionen

  Nu i veckan kommit det ett pressmedelande från Datainspektionen att de har granskat Samordningsförbundet Östra Östergötland. Granskning visar att samordningsförbundet utför en omfattande behandling av personuppgifter om de personer som är föremål för rehabilitering. En hel del av dessa uppgifter är känsliga. Hos Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården är det särskilt reglerat hur […]

Nyhetsbrev

Årets första nyhetsbrev har nu kommit ut. Denna gång handlar det om extra medel som förbundet avser söka från FINSAM och Europeiska socialfonden. De extra medlen från FINSAM hoppas vi kunna göra en fördjupad analys och kartläggning avseende målgrupperna unga vuxna som har eller riskerar aktivitetsersättning samt de långtidssjukskrivna. Med de extra medlen från Europeiska socialfonden […]