Intresse från andra kommuner

I veckan har jag haft kontakt med både Danderyd och Vaxholm avseende ett intresse från i vårt samordningsförbund. Den 15 september har jag ett möte inbokat med Norrtäljes tf kommundirektör och kommunalråd. Det är spännande att fler och fler kommuner intresserar sig för samordningsförbund och möjligheten med FINSAM. Nationella Rådet som jobbar nationellt med FINSAM har […]

kommunikation

Kommunikation blir allt viktigare och det är inte alltid lätt att hänga med. Därför är jag tacksam för den hjälp jag får av Anna som hjälper mig och förbundet i frågor kring kommunikation. Innan sommaren hjälpte hon  mig och styrelsen/beredningsgruppen att få ner vad vi i samordningsförbundet gör, hur vi arbetar och vad vi står för. Utifrån […]

Åter i tjänst

Samordningsförbundet är åter igång efter ett semesteruppehåll på en månad.