NNS har lämnat in remisssvar om SOU 2015:1

Föreningen NNS har lämnat remissvar angående SOU 2015:1 Mer trygghet och bättre försäkring – Slutbetänkande av Parlamentariska socialförsäkringsutredningen. Läs remissvaret här!  

NNS Nationella Nätverket för Samordningsförbund på Almedalen

NNS rapporterar att Arbetsmarknadsministern Ylva Johansson meddelat att ”Samordningsförbunden har en viktigt roll” och att ”Vi måste hjälpas åt för att göra samordningsförbunden starkare”.  I fronten på bilden ser vi Ola Andersson från Samordningsförbundet DELTA.