Almedalen är igång

Alla har inte möjligheten att åka till Almedalen, men ett rykande het tips är att följa debatter och seminarier genom SVT och andra webbaserade lösningar. Bara idag ska jag lyssna in en del intressanta seminarier om flyktingsmottagandet där tankar från SKL och arbetsförmedlingen tas upp, TCO har  ett seminarium om ”öka möjligheten att växla om i […]

Arbeta på remisssvar på den parlementariska socialförsäkringsrapporten

Igår besökte jag Samordningsförbundet Östra Östergötland i Norrköping som visade sig från sin fina sida med solglimtar. Där träffade jag några av mina förbundschefskollegor från lite olika delar av landet, för att tillsammans arbeta med ett remisssvar på den parlementariska socialförsäkringsrapporten. De delar som berör samordningsförbunden i rapporten handlar mycket om vikten att aktörer samordna sina insatser […]

Studiebesök Samordningsförbund HBS och Södertälje

Igår åkte två ur det rådgivandetemet, jag och en styrelseledamot på studiebesök för att lära oss mer om samordningsförbund och myndighetsgemensamma team. Förmiddagen åkte vi till samordningsförbundet ”Huddinge-Botkyrka-Salem där vi träffade delar av deras kansli och en av deras insatser samverkansteamet som vänder sig till personer mellan 25 och 65 år som har behov av samordnat stöd. […]

Nationell samverkan för psykisk Hälsa

Träffade nyligen en intresant förening NSPH som är ett nätverk av ”patient-, brukar, och anhörighetsorganisationer inom det psykiatriska området”. Fick mig att inse att vi behöver lyssna mer på förbundets behovsgrupp vad de behöver samt involvera dem ännu mer i förbundets möten och dialoger. Så nu har jag skickat ut förfrågningar om dialog till RSHM, […]

Nationella Nätverket för Samordningsförbund träffade socialförsäkringsministern

Den 1 juni träffade Nationella Nätverket för Samordningsförbund (NNS) socialförsäkringsministern Annika Strandhäll med medarbetare på socialdepartementet. De som representerade NNS var Kurt Kvarnström (ordf), Anne-Marie Larson (vice ordf), Ola Andersson (förbundschef Göteborg Hisingen) och Jonas Wells (utvecklare NNS/förbundschef Södra Dalarna). Samtalet handlade om de tre stora områden som förbund verkar inom: unga som varken arbetar eller studerar, psykisk […]