Nyhetsbrev med påskhälsningar

Förbundets andra nyhetsbrev har skickats ut och det var lika nervöst denna gång att trycka på sändknappen. Nyhetsbrevet andas påskhälsningar och även jag har varit ute på ett par medlemarsarbetsplatser och lämnat påskhälsningar och information om förbundet. Det som ligger i pipelinene just nu är Förbundets första frukostmöte den 8 maj som ni kan läsa […]

FINSAM konferens 23-24 mars 2015

Den 23-24 mars var två intensiva dagar som präglats av utvärdering, goda exempel, sociala arbetsintegrerande företag med mera. Med mig under dessa dagar hade jag representanter från Beredningsgruppen och Styrelsen, vi la lärde oss ny saker och fördjupade vår kunskap om samordningsförbund. Vi fick höra tankar från socialförsäkringsutskottet och arbetsmarknadsministern där mycket präglades av hur […]

Styrelsemöte, Revisorer och Årsredovisning

Förra veckan hade jag styrelsemöte och denna gång träffades vi på det sociala arbetsintegrerade företaget Lémat, som har konferensdel och B&B vid Åkers-Runö station i Åkersberga. Vid mötet godkändes Förbundets årsredovisning 2014 och idag träffade jag revisorerna och det ser ut som årsredovisningen får ett godkännande även därifrån. Under  våren har jag jobbat mycket med att sammanställa en […]

Besökte Arbetsförmedlingen Åkersberga och Täby kommun

Igår  var jag på besök hos Arbetsförmedlingen Åkersberga och avdelningar hos Täby kommun. Idén tändes om fasta besökstider hos förbundets medlemar för att lära känna och träffa tjänstemännen, jobba med förankring och öka tillgängligheten på Samordningsförbundet.

Beredningsgrupp

Idag träffades beredningsgruppen i Österåkerskommunhus. Vi pratade om de kommande insatserna rådgivande team och frukostmöten för tjänstemänn. Dessutom så börjar vi tänka framåt avseende hur insatserna ska utvecklas och vilka andra tänka områden vi kan komma behöva arbeta med framöver. Nästa vecka planerar jag under tisdagen att besöka Täbykommun och Arbetsförmedlingen.

Besökte Kanalhuset

Igår besökte jag Kanalhuset i Österåkers kommun som är en biståndsbedömd sysselsättning.Jag fick möjligheten att diskuter och prata med den engagerade personal som arbetar där.  

Vårdgivare Österåkers kommun

Igår träffade jag ett nätverk med primärvårdgivare som verkar i Österåkerskommun. Vårdgivarna arbetar på uppdrag av Stockholms Läns Landsting och därmed kopplade till Samordningsförbundet. Jag berättade för dem om samordningsförbundet och jag hoppas på gott samarbete i framtiden.