Besökte Stockholm Läns Landsting

Idag var det till att besöka Stockholms Län Landsting inne i Stockholm. Jag träffade Sandra ur Beredningsgruppen och vi diskuterade tillsammans Landstinget roll i Samordningsförbundet. Vi pratade även om hur det funger med Landstingets beställarenheten, de avtalen som finns med de privata vårdgivarna samt om  Landstingets uppdrag och organisation. Mycket lärorikt då Landstinget är den förbundsmedlem jag verkligen behöver […]

Förbundets första nyhetsbrev!

Det första nyhetsbrevet skickades ut idag med hjälp av utsändaren Mailchimp. Med ett tryck på en knapp hade jag skickat ut nyhetsbrevet till runt 100 mottagare, som olika sätt varit i kontakt med Samordningsförbundet och  mailuppgifter lämnats.Vill du få Förbundets nyhetsbrev? Titta under nyheter!  

Sammanställning av Förbundets årsredovisning 2014

Mycket information och siffror som ska sammanställas och redovisas till revisorerna som nu under våren ska stämma av att Samordningsförbundet har gjort det som skulle bli gjort under 2014. Känns verkligen skönt att ha stöd av Ekonomen i Österåkers kommun, Ekonomen från Uppsala Samordningsförbund samt revisorsbiträdet i dessa frågor.

Nätverksmöte med Förbundscheferna i stockholm län

Igår träffade jag nätverket för förbundschefer i Stockholm. Vi hade dialog med KSL om hur nätverk kan byggas/utvecklas för näringslivs- och arbetsmarknadsfrågor (initialt söder om Stockholm) och nyanlända. På eftermiddagen träffade vi ESF rådet och diskuterade de programutlysningar som finns just nu. Det här med Europeiska Socialfonden är lite knepigt men det finns en oerhörd potential där att kunna […]

Studiebesök på sociala företagen Macken och Kooptjänst

Förra veckan var jag med Coompanion Roslagen på studiebesök på det sociala företagen Macken i Växjö och Kooptjänst i Norrköping.Båda dessa företag verkar som paraplyer över flera mindre verksamheter med återvinning i alla dess former. Mer info om dem hittar Macken och Kooptjänst